Điều Khoản Sử Dụng

1. Hướng dẫn sử dụng website

Khi vào website www.shoptredep.com, quý khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Quý khách hàng phải đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Về phía shoptredep.com sẽ cung cấp một tài khoản sử dụng để khách hàng dễ dàng hơn trong việc mua sắm cũng như trải nghiệm tại website www.shoptredep.com; trong khuôn khổ Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã đề ra.

Quý khách hàng sẽ phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web.

Ngoài ra, khi đăng ký tài khoản tại shoptredep.com, bạn sẽ được cung cấp các thông tin khuyến mãi, được tham gia tích lũy điểm cùng nhiều quyền lợi khác nữa.

Trường hợp, nếu như thông tin của quý khách hàng cung cấp không đầy đủ hoặc sai thông tin dẫn đến việc giao hàng chậm trễ hoặc không thể giao hàng được. Vì thế, những trường hợp này shoptredep.com từ chối phục vụ.

2. Ý kiến của khách hàng

Tất cả nội dung trang web và ý kiến phê bình của quý khách hàng đều là tài sản của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, thì chúng tôi xin phép khóa tài khoản của quý khách ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Quy định về bảo mật

Trang web của shoptredep.com coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách.

Thông tin của quý khách hàng trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Và sau khi quý khách hàng hoàn thành quá trình đặt hàng, quý khách sẽ thoát khỏi chế độ ăn toàn.

Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

Trang web cũng nghiêm cấm phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống.

Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.